Gydantis angelų orakulas

Tai 43 kortų orakulas, kurį sudaro gydantis angelų orakulas. Tai gydantys angelų orakulas, Angelologija, Čakrų apvalymas, gydantis orakulas su karmos korekcija.

Tai viena solidžiausių Angelų ciklo orakulo kortų, kurių pagalba galima sveikatintis , sveikatinti kitus, padėti po gyvenimo lūžių, sveikatos sutrikimų. Gydantis angelų orakulas ne tik padeda pašalinti ligos, blogos savijautos priežastis, bet ir šalina pasekmes.

Gydantis angelų orakulas atskleidžia keturių stichijų: žemės, oro, ugnies, vandens angelus,bet ir gyvūniją bei gamtą globojančius angelus, jausmų angelus, žmogaus dvasiomis virtusias angelus.

Sudėtinga sistema, hierarchija, ateina per vizualizaciją į pagalbą sveikatai, gyvenimo kokybei, bei į pagalbą žmonijai, visai mūsų planetai.

Gydantis angelų orakulas yra angelų mokslo, angelologijos dalis, labai rimtų dvasinių studijų esmė.

Angelologija

Angelologijos pradžia yra ketvirtas amžius prieš mūsų erą. Pranašas Zacharijas regi angelų hierarchiją. Tai pusiau dieviškos būtybės su sparnais. Tai pasiuntinys, tarpininkas tarp dievo ir žmogaus, pusiau dieviška būtybė perduodanti žinią iš aukščiau. Angelologija dvidešimtame amžiuje atgyja kartu su kabalistika, okultizmu. Angelologija virsta gydančiu angelu orakulu, žmogaus ir žemės jėgos pagalbininkais. Pagrindinis sveikatos angelas – Rafaelis.Po jo seka Michaelis, Gabrielis. Tai pagrindinės dieviškos būtybės, kaip angelologija, nešanti gerą žinią visiems laukiantiems.

Gydantis angelų orakulas yra pagrindinė Angelologijos misija. Tai ir yra pagrindinė dangaus misija – saugoti, globoti, padėti.

Papildytoje dvidešimto amžiaus angelologijoje, prie dieviškų būtybių atsiranda ir žmogiškos, tai yra mirę tėvai, kurie globoja savo vaikus, bei gyvūninės kilmės gerosios dvasios.

Šiame papildyme, Gydantis angelų orakulas turi ir gyvybinių čakrų globojančius angelus, bei karmos angelus.

Angelologija atveria slaptą misiją, už kurios stovi gamta ir planetos, bei viso kas gyva išsaugojimas. Tai veganizmas, ekologija, aukštesnė būties pakopa, kuri gali pasiekti tobulybę ir žemėje ir danguje.

Tai aukštesnė misija, kuri gali padėti sugrįžti į gamtą, susisiekti su pasaulio siela.

Angelologija yra pasaulio siela, senovinė išmintis, reginių ir sapnų pasaulis.

Čakrų apvalymas

Angelologijos dalis kaip gydantis angelų orakulas yra susijusi su energetiniu apvalymu. Pirmiausiai, tai yra čakrų apvalymas. Susisiekti su aukštesnėmis energijomis, kosminiais srautais, pirmiausiai prasideda nuo čakrų apvalymo arba atblokavimo.

Čakrų apvalymas angelologijos pagalba vyksta nuo esminės, bazinės čakros. Kyla stuburu aukštyn, sakralinę čakrą, saulės rezginį, širdies, gerklės, trečios akies, iki karūnos, arba viršugalvio čakros.

Gydantis angelų orakulas vaizduoja kiekvieną čakros angelą, jie skiriasi spalvomis, nuotaikomis, išraiškomis.

Gydantis angelų orakulas, čakrų apvalymas yra bazinis darbas, geroji žinia, kurią angelai siunčia į gyvenimą žmonėms. Apsivalykite, palenkite savo ambicijas, prisiminkite, kad esate iš kraujo ir kūno.

Angelologijos dalis – čakrų apvalymas, energetiškai siejamas ir su kristalų pavidalais, čia yra ir kristalų angelas. Taip pat, čakrų apvalymas skelbia apie gyvenimo sritis, kuriose eina perkrovimas – tai ko reikia kuo greičiau atsisakyti, atmesti, išsivalyti. Atskleidžia kur yra perkrovos, kad reikalingas organizmo valymas, aplinkos tvarkymas ir pan.

Čakrų apvalymas angelologijoje atskleidžia žmogaus energetinių centrų sąsają su kosminiais centrais, su aukštesnėmis, dieviškomis jėgomis.

Čakrų apvalymas vyksta angelų pagalba, kurie angelologijoje – atstovauja gydantis angelų orakulas.

Gydantis orakulas

Gydantis orakulas angelologijoje turi išskirtinę vietą , tai yra liaudies medicinos, šamanizmo, kinų ir indų medicinos sintezė. Gydantis orakulas padeda atlikti čakrų valymą per angelų paveikslus, 44 kortose atlieka energetinį apvalymą, angelų, kristalų, žemės dvasių – augalijos pagalba.

Gydantis orakulas turi ilgą kelią angelologijoje, nuo tolimųjų rytų, Azijos – iki vakarų, Amerikos pakrančių.

Plati gydančio orakulo geografija, patirties visuma, primena apie istorinę angelolgijos sąsają su įvairių kontinentų ir šalių kultūra.

Gydantis orakulas turi Meilės angelų kortą, kurioje pavaizduotos giminingos įsimylėjėlių sielos. Tai gydanti meilės galia .Kaip sako patarlė: kariai ir įsimylėję neserga.

Gydantis orakulas – tai ir kristalo korta, kuri padeda perkrauti energijas sąryšyje su žemės gelmių energijomis, iškasenomis. Klodais, kurie glūdi mums po kojomis…

Tai yra ir Mediumo, tarpininko angelo korta, kuri tarpininkauja tarp dvasių, sielų, padeda surasti, atsekti sąryšį tarp priežasties ir pasekmės, bei leidžia atskleisti Jėgą, kuri išlaisvins iš sąstingio.

Gydantis orakulas angelologijoje – pati mėgstamiausia ir populiariausia dalis, tai dieviškų būtybių, angelų žinia. paskleista tarp žmonių, su pagalbos misija.

Gydantis orakulas gali apdėti atskleisti slaptas galias ir žemišką misiją kiekvienam, ieškančiam atsakymų kelyje į tiesą ir pažinimą.

Karmos korekcija

Karmos korekcija angelologijoje vyksta per gydantį angelų orakulą.

Tai ilgas procesas, kasdienis darbas,nuolatinė kova už gėrio misiją žemėje.

Pirma karmos korekcijos dalis vyksta per čakrų apvalymą. Todėl, turite pirmiausiai iš gydančio angelų orakulo išrinkti tas kortas, kurios žymi čakras.

Sudėkite jas viena prie kitos eilėje.

Tada, išrinkite pagalbininkus, tai gali būti kristalai, tėvų dvasios, meilės energija.

Karmos korekcija vykdoma kasdien, ypač tuo atveju – jeigu namuose yra nuolatos sergančių, nelaimingų, depresyvių asmenybių. Taip pat, tuomet, kai ieškoma pagalbos žūstantiems ar kenčiantiems, dingusiems be žinios.

Gydantis orakulas padeda pagydyti su angelų pagalba ir naminius gyvūnėlius, besilaukiant vados, pagausėjimo.

Gydantis orakulas, karmos korekcija padeda susilaukti šeimos pagausėjimo, ypač jeigu tai yra labai ilgai lauktas kūdikis.

 

Gydantis angelų orakulas, karmos korekcija – kova su ydomis

Karmos korekcija – angelologijoje, vykdo gydantis orakulas, tai žemės angelai, kurie vykdo gausinimą ir dauginimą žemės gelmių energijos pagalba.

Šviesos angelo korta yra pagrindinė karmos korekcija. Širdies čakra yra bazinė jausmo korekcija, nes karmos korekcija vyksta iš širdies čakros. Gyvybę žemėje globojantis angelas – Žemės angelas – padės Šviesos angelui nukreipti spindulius į žemėje gyvenančias būtybes. Dangiškieji mokytojai, kurie atspindi visas religijas ir konfesijas, vienoje Dieviškų Adeptų kortoje, sutelkia Šviesos angelo šviesos srautus žemėje. Archangelas Michaelis čia turi kelias kortas, kurios sako paleisti, išsivalyti.

Karmos korekcija gali vykti ir per literatūrą, rašymą.

Knygos, kaip motyvacija, minčių sutelkimas, idealo siekimas, dienoraščio rašymas.Tai yra gydantis orakulas, siūlo karmos korekcijos motyvacijas, kuriose esmė yra kurianti minties galia.

Mokslas sako, kad dauguma angelų – susapnuotos būtybės. Sapnų pasaulio, arba debesų esatys, reiškiasi įvairiais pavidalais. Tai ir aiškiaregystė, aiškiaklausystė, aiškiarašystė, teleptija.

Gydantis orakulas karmos korekcija atskleidžia visus gebėjimus per įvairius talentus, kuriuose, vystant galima susisiekti su aukštesnėmis būtybėmis, angelais.

Angelologija, karmos korekcija kaip gydantis orakulas, atskleidžia ir įgimtus sugebėjimus – tai indigo vaikai -angelų numylėtiniai.

Grožis, taip pat ir fizinis, taip pat, galimas pasiekti ne vien plastinėmis intervencijomis,bet ir angelologijos pagalba, karmos korekcija.

Tai yra,- pagal posakį: graži siela – gražiam kūne. Karmos korekcija turi ir jauninantį, žvalinantį poveikį.

Gydantis angelų orakulas, angelologija, čakrų apvalymas, karmos korekcija – su jais dirbti nesudėtinga. Tereikia išsirikti kortas iš 43 kortų, kurios padėtų atlikti planuojamą veiklą ir įkūnytų jūsų tikslą.

Angelai mėgsta smilkalus, vaškines žvakes, kvapniąsias žoleles, kurios, taip pat, gali būti angelo formos.

indigo, angelologija, cakru apvalymas, angelu pasiuntinys, pasiuntinys zemeje, angelu pasiuntinys zemeje, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, burimai, magija, angelai

Indigo

Indigo korta simbolizuojanti angelų vaikus. Gydančiam angelų orakule - daug užuominų į žemės žmones, kurie turi magiškų galių.

grozio angelas, grozis, grozio, gydo, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, burimai, magija, angelai, angelologija, cakru apvalymas

Grožio angelas

Grožio angelas, grožio terapija, grožis taip pat gydo!

gyvuno dvasia, dvasia, gyvunas, arklys, vienaragis,sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Gyvūno dvasia

Gyvūnai taip pat yra angelų pasiuntiniai. Jie teikia laimę, gydo savo energetika.

angelologija, cakru apvalymas, gynyba, angelai pataria, ginti, ginti save, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, burimai, magija, angelai

Gynyba

Angelai pataria ginti save ir savo artimą, nebijoti išsakyti neigiamą nuomonę. Atsiskirkite nuo nereikalingų ryšių.

gydantis angelas, rafaelis, gydantis, energija, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, burimai, magija, angelai, angelologija, cakru apvalymas

Gydantis angelas

Gydantis angelas Rafaelis šia korta siunčia jums savo energiją.

gerkles cakra, cakra, gerkles, energetiskai, kalba, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Gerklės čakra

Energetiškai tobulinkite kalbą ir pasisakymus. Venkite tušžodiavimo, blogų žodžių, apvalykitegerklės čakrą.

gamtos jegos, gamtos, jegos, apsireiskimai, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Gamtos jėgos

Gamtos įvairovėje slypi angelų apsireiškimai. Daugiau bendraukite su gamta.

galvos cakra, cakra, galvos, mintis, mintyse, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Galvos čakra

Pasaulis gimsta mintyse, kontroliuokime savo mintis.

galios atskleidimas, atskleidimas, galios, pusiausvyra, sparnai, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Galios atskleidimas

Nebijokite daryti tai - ką geriausia sugebate. Galios atskleidimas suteikia pusiausvyrą.

emocionalumas, emocijos, isgyvenimai, jautrumas, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Emocijos

Emocijos ir gilūs išgyvenimai atveria ryšį su angelų pasauliu. Jūsų jautrumas - tikra dovana!

dievo, gausybes ragas, taure, gausybes taure, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Dievo gausybės taurė

Angelai - pasiuntiniai, atneša gerą žinią. Gyvenimas kaip gausybės ragas.

dieviskosios butybes, dieviskos, avatarai, mesijai, visatos centro, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Dieviškosios būtybės

Visi avatarai ir mesijai, siunčia savo palaiminimą iš visatos centro.

detoksikacija, organizmo valymas, blogo maisto, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Detoksikacija

Skubiai reikalingas organizmo valymas nuo blogo maisto ir blogų minčių.

bazine cakra, cakra, zeme, sodinimu, auginimu, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Bazinė čakra - sėja

Bazinė čakra susijusi su žeme ir žemiškuoju gyvenimu, sodinimu ir auginimu.

archangelo apsauga, archangelo, apsauga, michaelio, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Archangelo apsauga

Angelai, Michaelio pavidalu, siunčia jums apsaugą sunkiu gyvenimo metu.

archangelas rafaelis, archangelas, rafaelis, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Archangelas Rafaelis

Archangelas Rafaelis siunčia šviesą kiekvienam žmogui ir dovanoja sveikatą.

archangelas michaelis, archangelas, michaelis, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Archangelas Michaelis

Archangelas Michaelis apgins kiekvieną, siekiantį taikos ir tiesos.

angelo atsakymas, angelo, atsakymas, karmos, karmos korekcijai, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Angelo atsakymas

Korta angelo atsakymas yra karmos korekcijai skirta korta, kuri padės atsikratyti praeities nuodėmių.

aiskiagirdyste, vidine vibracija, susijungti su kosmosu, vidine tiesa, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Aiškiagirdystė

Vidinė tiesa girdima vidiniais garsais. Galima susijungti su kosmosu per vidinę vibraciją.

aiskiaregyste, sapnu pavidalu, tikra tiesa, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Aiškiaregystė

Aiškiaregystę dovanoja angelas iliuzijų ir sapnų pavidalu. Tikra tiesa matoma ne tik akimis.

zemes angelas, angelas gabrielius, gabrielius, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Žemės angelas

Žemės angelas Gabrielius rūpinasi, kad gyvybė žemėje niekada nesibaigtų.

vizualizacija, vizualizacijos, meno deka, vizualinio meno, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Vizualizacija

Vizualizacijos, vizualinio meno dėka, galima įkūnyti minti ir pasiekti gero rezultato.

vidinis pasaulis, vidinis, jausmai, emocijos, angelams, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Vidinis pasaulis

Vidinis pasaulis, jausmai, emocijos, išgyvenimai žmogų daro jautrų, malonų angelams.

treciosios akies cakra, akies cakra, cakra, trecioji akis, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Trečios akies čakra

Trečioji akis regi angelus ir aukštesnes būtybes, jų siunčiamą informaciją pasauliui.

tevai, angelai sargai, angelais sargais, mire tevai , sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Tėvai

Mirę tėvai ir protėviai tampa globėjais, angelais sargais.

telepatija, minciu skaitymas, mintimis, informacija, dangaus pasaulio, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Telepatija - minčių skaitymas

Informacija gali ateiti mintimis tiesiai iš dangaus pasaulio. Atsakyti į klausimus kaip gyventi ir pasveikti.

tamsos kova, tamsos, kova, pasiekti sviesa, sveikata, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Tamsos kova

Pasiekti šviesą tenka per tamsą, pasiekti sveikatą - per kančią.

sviesos angelas, sviesos, hierarchija, aukstesne, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Šviesos angelas

Šviesos angelas atneša gerą žinią iš aukštesnės dangaus hierarchijos. Spinduliuoja, nušviečia, padeda rasti išeitį.

sveika mityba, sveika, mityba, gamtos produktai, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Sveika mityba

Rekomenduojame kuo greičiau keisti mitybos įpročius. Pasidomėkite gamtos produktais.

sparnai, erdve, praeiti, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Sparnai

Jums reikalinga švari erdvė, paleiskite praeitį, nesutarimus.

sokio angelas, sokio pamokos, judejimas, dienotvarke, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Šokio angelas

Jums reikalinga kuo daugiau judėjimo reikalaujanti dienotvarkė. Lankykite šokių pamokas.

sirdies cakra, cakra, intuicija, islaisvinti, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Širdies čakra

Širdies čakros angelas sako - išlaisvinti jausmus iš proto gniaužtų. Atsiduokite intuicijai.

saules cakra, cakra, saules, bamba, centras, aplinka, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Saulės čakra

Saulės čakra arba pilvo centras ties bamba, reguliuoja kontakto pojūtį su aplinka.

sakraline cakra, cakra, sakraline, daugintis, idejas, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Sakralinė čakra

Sakralinė čakra, arba seksualinė čakra - tai galimybė daugintis, dauginti ir sėti savo idėjas.

moteriskas pradas, pradas, dieviskumas, pusiausvyra, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Moteriškas dieviškumas

Atsiskleidžia stiprus moteriškas pradas, dominuojanti, pasyvi pusiausvyra.

mokslo angelas, mokslo, mokytis, kursus, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Mokslo angelas

Jums reikia mokytis, lankyti kursus, rengti seminarus.

mitai, pasakos, vaikystes, tiesa, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Mitai ir pasakos

Vaikystės pasaulyje, mituose ir pasakose, glūdi tiesa ir gilus pasaulio pažinimas.

meiles galia, meiles, galia, sielos, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Meilės galia

Meilės galia - sutikti sielos dvynį, antrą pusę.

mediumas, mirusiuju, kalba, pasauliu, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Mediumas

Mediumas bendrauja su anapusiniu pasauliu. Supranta angelų ir mirusiųjų kalbą.

kristalu energija, kristalu, energija, puostis, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Kristalų energija

Jėgų suteiks kristalų ir akmenų energija. Jums reikia puoštis, domėtis iškasenomis.

karmoskorekcija, karmos, korekcija, ydos, nuodemes, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Kova su ydomis

Gyvenimas yra kova, karmos korekcija vyksta per ydų ir nuodemių atsikratymą.

knygos skaitymas, knygos, skaitymas, literatura, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Knygos skaitymas

Užsiimkite literatūra, rašymu, skaitymu. Knyga - tai langas į pasaulį.

isminties angelas, isminties, raktas, zvaigzdziu, sveikata, laime, sveikatos angelu kortos, angelu sveikatos kortos, angelu kortos, kortos, gydantis orakulas, gydancios kortos, karmos korekcija, ciakru apvalymas, gydantis angelu orakulas, bureja, taro, burimai, magija, burtai, angelai

Išminties angelas

Išmities angelo rankose - raktas į pažinimą. Sveikata, laimė - tiesiai iš žvaigždžių.

bureja, bureja odile, bureja vilniuje, bureja klaipedoje, bureja jonavoje, bureja kretingoje, burimai internetu, burejos, parapsichologe, samane, burimas internetu

Būrėja Odilė

Dėl būrimo angelų  išminties kortomis  – susisiekite:

bureja, bureja odile, burejos, bureja klaipedoje, bureja vilniuje, bureja jonavoje, gera bureja
menas, paveikslai, tapyba, grafika, dailininkai, menininkai, paveikslas, aliejine tapyba, tapyti paveikslai
error: Kopijavimas draudžiamas !!
Call Now ButtonSkambinti būrėjai